Corchete

A enfermidade celíaca (EC) é unha intolerancia permanente ao glute.
É a enfermidade crónica intestinal máis frecuente no noso país.
Afecta o 1 % da poboación.
A EC padécena individuos xeneticamente predispostos. Poden padecela tanto os nenos coma os adultos.

O glute é unha proteína que se atopa no trigo, na cebada, no centeo, na avea, no triticale, na espelta e no kamut.
Produce unha atrofia das vilosidades intestinais, o que leva consigo unha malabsorción dos nutrientes (proteínas, graxas, hidratos de carbono, sales minerais e vitaminas) naquelas persoas que teñen unha predisposición xenética a padeceren a enfermidade celíaca.

Os síntomas máis comúns son: perda de apetito, diarrea crónica, perda de peso, atraso no crecemento, distensión abdominal, vómitos, anemia ferropénica, alteracións do carácter, pobreza na masa muscular etc. Non obstante, tanto no neno coma no adulto, os síntomas poden ser atípicos ou estar ausentes, o que dificulta o seu diagnóstico.
Tabla de síntomas sobre la enfermedad celíaca. Tabla realizada por FACE (Federación de Asociaciones de Celíacos de España).

O diagnóstico realízase a través da historia clínica ou ben da análise de anticorpos específicos no sangue e, no caso de que o médico especialista o considere necesario, a través dunha biopsia intestinal.

O único tratamento consiste en seguir unha dieta estrita sen glute durante toda a vida. Coa dieta sen glute conseguirase unha normalización clínica e funcional, así como a reparación das vilosidades. Esta reparación será permanente sempre e cando non se volva tomar glute. A inxestión de pequenas cantidades de glute de xeito continuado pode causar trastornos importantes e nada desexables. Cunha dieta sen glute, o celíaco manterá un estado saudable e desenvolverase con total normalidade.

O atraso no diagnóstico e/ou a ausencia de tratamento axeitado pode levar consigo complicacións tales como: malnutrición, depresións, infertilidade masculina e feminina, abortos de repetición e maior risco de padecer determinados tipos de cancro.

A EC pode asociarse a outras enfermidades crónicas, como poden ser a diabetes, a artrite reumatoide, a anemia perniciosa, a dermatite herpetiforme e enfermidades da tiroide.

A dermatite herpetiforme (DH), tamén chamada enfermidade celíaca da pel, é unha afección cutánea na que se produce unha erupción crónica, caracterizada por grupos de vesículas, pápulas e lesións semellantes ás urticarias, intensamente prurixinosas. As persoas con DH presentan, na maioría dos casos, unha lesión severa da mucosa intestinal semellante ás persoas con EC. E tamén responde positivamente á supresión do glute da dieta, polo que tratamento debe ser igual ca o da enfermidade celíaca.

O celíaco pode e debe facer unha vida normal, non se lle considerará diferente ao resto da familia e faráselle comprender que a súa enfermidade deixa de ser un problema unha vez que se diagnostica e trata axeitadamente, o que evitará que se autocompadeza.
Os pais deben animar os seus fillos con EC a que participen en excursións, campamentos, aniversarios e festas cos seus amigos. Deberán falar cos responsables destas actividades e informalos sobre a dieta que deben seguir e sobre a importancia de non transgredila.
Do mesmo xeito, para o celíaco adulto non debe existir ningún tipo de obstáculo á hora de realizar calquera actividade fóra da casa. Non hai por que ter o menor reparo en consultar os ingredientes dun prato ou en expoñer os requirimentos da dieta sen glute cando se come en hoteis e en restaurantes ou cando se viaxa en barco ou en avión. Na maioría dos casos, as relacións con outras persoas que padecen a EC constitúen unha fonte de axuda mutua para comprender a enfermidade, para realizar axeitadamente a dieta e para superar as dificultades técnicas e prácticas que xurdan, e é por isto polo que as asociacións de celíacos brindan toda a súa axuda e todo o seu apoio neste sentido.

As persoas celíacas que son católicas, á hora de participaren no sacramento da comuñón, deben ter en conta que as formas que se adoitan utilizar na misa están elaboradas con fariña de trigo.

Como hai que actuar?
1. Poñerse en contacto coa parroquia que lle corresponda e explicar a situación.
2. A Asociación de Celíacos de Galicia dispón de obleas sen glute.

Cal é a posición da igrexa?
A continuación, reproducimos a normativa establecida pola Congregatto Pro Doctrina Fidei encargada dentro da Igrexa de establecer as pautas para a comuñón e a carta divulgada pola Conferencia Episcopal Española no ano 2003 sobre o tema. E, para maior información, pódese ler a nota da Comisión Episcopal de Liturxia sobre a comuñón dos celíacos.

Separador