Corchete
Aurelio n  ez con asociaci n cel acos de galicia Aurelio n  ez con asociaci n cel acos e asfega

ACEGA reúnese no Parlamento de Galicia para falar sobre o IVE reducido en alimentos específicos sen glute

ACEGA  reúnese no  Parlamento de Galicia co  portavoz de Sanidade do Grupo Popular, D. Aurelio Núñez Centeno.

Nunha reunión conxunta con membros de ACEGA, (Mª Teresa García Fernández, Ángeles Tovío) e membros de ASFEGA (Asociación de Enfermedades Metabólicas) elaboran un texto para presentar no Parlamento de Galicia.

As persoas con Enfermidade Celiaca, necesitan de por vida de productos específicos sen glute e de alimentos para fins médicos especiais. Actualmente todos os producos que se rexistran como ADUME (Alimentos De Usos Médicos Especiais) sexan financiados ou non, pagan un IVE de 10%; si se rexistran como alimentos e se venden en supermercados, tiñen un IVE del 21%, salvo os alimentos básicos (como pan, leite, queso, huevos, frutas, verduras, tubérculos naturales, entre otros) aos que se lles aplica un IVE del 4%.

Isto leva a que determinados produtos alimentarios para as personas que padecen  esta enfermidade tieñen que ser obxecto de un tratamiento especial para reducir o contenido do nutriente problemático, oo ben susbtituilo por outros ingredientes exentos totalmente do nutriente de forma natural. Estes procesos incrementan o precio de  venta deses alimentos, perxudicando  así aos pacientes.

Coa finalidade de compensar esta situación, tense adoptado no pasado,  medidas como a reducción do IVE ao 4% do pan e a fariña sen glute, pero esta medida debería extenderse ao conxunto dos alimentos tratados para que poidan ser consumidos por pacientes afectados pola Enfermidade Celiaca. Esta reducción do IVE al 4% no incluye o pan de molde ou envasado, que é o que adoitan consumir as persoas celiacas, polo que, non se benefician na maioría dos casos dela.

Polo anterior:

“O Parlamento de Galicia insta á  Xunta de Galicia a solicitar ao Goberno de España á aplicación del IVE reducido a todos os alimentos e produtos específicos sen glute destinados a personas celiacas e trastornos innatos del metabolismo”.

Nesta reunión ACEGA tamén tratou outros temas como: nos Hospitais que pertencen ao SERGAS (Servizo Galego de Saúde), poder dar información ao persoal que se encarga dos menús e así poder adaptalos ás persoas celiacas.

 


Separador