Corchete
Image2 Image Image1

Gloria Bernárdez, delegada de ACEGA en Ourense e D. Vicente J. Alvarez, presidente do Colexio Oficial de Farmacéuticos de Ourense, COFO, asinan un convenio de colaboración para a difusión e información sobre a Enfermidade Celíaca. O Colexio poñerá a disposición da Asociación de Celíacos de Galicia, todos os medios dos que dispón para a difusión e información sobre a Enfermidade Celíaca

 

 

 

 


Separador