Corchete
 • Utilizar alimentos que no seu estado natural non conteñan glute: leite, carne, peixe, ovos, verduras, hortalizas, froita etc.
 • En aquelas casas nas que hai un celíaco, recoméndase eliminar as fariñas e o pan raiado de trigo e utilizar no seu lugar fariña de millo, fariñas e pan raiado sen glute ou copos de puré de pataca. De este xeito, moitos dos alimentos que se preparen podeos tomar toda a familia, incluido o celíaco.
 • Ao consumir produtos elaborados, débese ter en conta a edición vixente en cada momento da lista de alimentos elaborada pola Federación de Asociacións de Celíacos de España, dado que se renova constantemente. E, en caso de dúbida, hai que consultar coas asociacións de celíacos.
 • Non fritir alimentos sen glute en aceite onde se fritan, rebocen ou empanen previamente alimentos con glute.
 • Non cocer alimentos aptos para celíacos na auga usada para alimentos con glute.
 • Evitar o consumo de manteigas, cremas de cacao, queixos, patés... cos que se untaron produtos con glute, pois adoitan quedar restos ou migas neles.
 • Preparar antes os pratos sen glute para evitar que se produza a contaminación cruzada.
 • Os guisos deben elaborarse desde un principio con alimentos e ingredientes sen glute, xa que o feito de retirar o alimento non apto non evita que se contamine o resto.
 • Dispoñer dun armario para almacenar exclusivamente os alimentos especiais sen glute.
 • É recomendable que os produtos sen glute estean na parte superior do frigorífico, xa que así evítanse riscos de contaminación con algún produto con glute.
 • Identificar correctamente as materias primas sen glute para evitar erros e/ou contaminacións cruzadas.
 • Os produtos sen glute para conxelar, cociñados previamente, gardaranse en recipientes selados e sempre identificados con etiquetas escritas con bolígrafos indelebles e separados dos produtos con glute.
 • Hai que ter precaución ao manipular os alimentos. Sempre debemos preparar o produto sen glute de forma separada do resto para evitar problemas de contaminación cruzada.
 • Evitar preparar o produto sen glute na mesma táboa ou mesado onde se traballou previamente algo con glute.
 • Para amasar, o lugar ou a máquina deben estar ben limpos e sen restos de produtos que poidan conter glute. Hase de poñer papel de aluminio ou de forno sobre placas e superficies que poidan estar contaminadas.
 • Non compartir maquinaria, equipos, nin utensilios para cociñar con e sen glute simultaneamente. Os utensilios deben estar limpos e sen restos (prancha, culler, tixola etc.).
 • O forno ou o microondas pódense usar sempre que se limpen axeitadamente e para isto aconséllase repasar interior cun pano húmido, co fin de eliminar calquera partícula de glute que haxa.
 • Débese ter precaución para evitar contaminacións a través das mans e da roupa.
 • Hai que lavar ben as mans se se cociñan simultaneamente produtos con e sen glute.
 • O torrador de pan ha de ser de uso exclusivo do celíaco.
Separador